Πώς μελετούν τα παιδιά στην ξένη γλώσσα;

Κάθε Επίπεδο Ικανότητας στην Ξένη Γλώσσα περιλαμβάνει ειδικές και συγκεκριμένες Οδηγίες Μελέτης τόσο για την εργασία στο σπίτι αλλά και μέσα στην τάξη.