Πώς μπορεί κάποιος υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή;

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Υποτροφιών μέχρι μία συγκεκριμένη ημερομηνία που ανακοινώνεται έγκαιρα. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν γίνεται δεκτή καμία αίτηση. Η Δήλωση Συμμετοχής είναι διαθέσιμη στο site των Εκπαιδευτηρίων μας.