Πώς μπορεί το παιδί μου να γραφτεί στο ΙΒ;

Για να γίνει δεκτός ένας υποψήφιος στο ΙΒ των Εκπαιδευτηρίων μας πρέπει να περάσει ένα διαγνωστικό τεστ. Παράλληλα, πρέπει να συμπληρώσουν μία αίτηση εγγραφής την οποία θα προμηθευτούν από τη γραμματεία του ΙΒ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο βαθμολογίας Απολυτηρίου Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου (α’ τετραμήνου).
  • Αντίγραφο του πιο πρόσφατου διπλώματος αγγλικής γλώσσας.
  • Αντίγραφο διπλωμάτων σε άλλη ξένη/ες γλώσσες.
  • Συστατική επιστολή από κάποιον καθηγητή του.
  • Αντίγραφο αθλητικών ή άλλων διακρίσεων του.
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  • Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου.