Πώς μπορώ να έχω εικόνα για τις φυσικές ικανότητες του παιδιού μου;

Στην αρχή και στο τέλος κάθε σχολικού έτους διεξάγονται σωματομετρήσεις και δοκιμασίες φυσικής κατάστασης και ενημερώνονται οι γονείς για την εξέλιξη της σωματικής ανάπτυξης, της σωματικής σύνθεσης και της φυσικής κατάστασης του παιδιού.