Πώς μπορώ να επικοινωνώ με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού μου;

Στο Λύκειο πραγματοποιούνται απογευματινές συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών μας στο τέλος κάθε τετραμήνου. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί μας βρίσκονται στη διάθεση των γονέων σε καθορισμένες ημέρες και ώρες μέσα στην εβδομάδα για τηλεφωνική και προσωπική επικοινωνία.