Πώς μπορώ να επικοινωνώ με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού μου;

Η επικοινωνία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς γίνεται σε απογευματινές συγκεντρώσεις γονέων που πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στη σχολική χρονιά αλλά και σε εβδομαδιαία βάση, σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε άμεση με κάποιον εκπαιδευτικό, εκτός των προκαθορισμένων ωρών επικοινωνίας του, μπορείτε να καλείτε ανά πάσα στιγμή τη Γραμματεία του ΙΒ η οποία θα αναλάβει να τον ενημερώσει.