Πώς μπορώ να επικοινωνώ με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού μου;

Η καλή επικοινωνία μεταξύ Σχολείου και Οικογένειας έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Έτσι λοιπόν, εκτός από τις απογευματινές συγκεντρώσεις γονέων που πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες για την ενημέρωσή σας και την επίδοση των ελέγχων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εκπαιδευτικούς:

  • τηλεφωνικά ή προσωπικά συγκεκριμένες ημέρες και ώρες κάθε εβδομάδα
  • μέσω e-mail & TEAMS
  • μέσω της Γραμματείας που αναλαμβάνει να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς