Πώς μπορώ να μαθαίνω τι έχει να προετοιμάσει το παιδί μου για την επόμενη μέρα;

Τα «καθήκοντα» της επόμενης ημέρας αναρτώνται καθημερινά στην ψηφιακή πλατφόρμα TEAMS, στην Ομάδα του τμήματος του παιδιού σας. Κάθε μαθητής και γονέας, με τον προσωπικό του κωδικό, μπορεί να πληροφορείται τις εργασίες της επόμενης ημέρας και για άλλα θέματα.