Πώς προετοιμάζεται το παιδί μου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις;

Από την Α’ Λυκείου ξεκινάμε να ενισχύουμε το εβδομαδιαίο μας πρόγραμμα με φροντιστηριακές ώρες και χωρισμό σε 2 κατευθύνσεις: θεωρητική και θετική, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών μας. Στη Β’ Λυκείου συνεχίζουμε πιο εξειδικευμένη προετοιμασία με ενισχυμένη διδασκαλία στα βασικά μαθήματα της κάθε κατεύθυνσης. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές της Γ’ Λυκείου, έχουν ήδη προετοιμαστεί για να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της τάξης αυτής.