Πώς στελεχώνονται οι σχολικές αθλητικές ομάδες;

Την ευθύνη της επιλογής των αθλητών και των αθλητριών έχουν οι καθηγητές φυσικής αγωγής και προπονητές των σχολικών ομάδων. Προηγείται περίοδος δοκιμών μέσα από το μάθημα και τα εσωτερικά πρωταθλήματα.