Πόσην ώρα θα διαβάζει το παιδί μου στο σπίτι;

Το διάβασμα στο σπίτι εξαρτάται από τους ρυθμούς του κάθε παιδιού και την ωριμότητα που επιδεικνύει σε όλες τις φάσεις της σχολικής του πορείας. Παρόλα αυτά, στο Γυμνάσιό μας, φροντίζουμε ώστε η εμπέδωση να ολοκληρώνεται στο σχολείο. Έτσι, η εργασία στο σπίτι δεν είναι πολύωρη και κουραστική. Παράλληλα, τα τεύχη που εκδίδουμε σε όλα τα μαθήματα του Γυμνασίου, περιλαμβάνουν επιπλέον ασκήσεις, σημειώσεις και δράσεις εμπέδωσης με στόχο να οργανώνεται η ύλη και να παρουσιάζεται με έναν πιο εύπεπτο και δημιουργικό τρόπο.

Σημαντική προς την κατεύθυνση αυτή είναι και η Μεθοδολογία Μελέτης, ένα πρόγραμμα που μαθαίνει στα παιδιά πώς να διαβάζουν αυτόνομα και εποικοδομητικά στο σπίτι, δίνοντάς τους χρήσιμες συμβουλές, ανάλογα με την ηλικία και τις απαιτήσεις της κάθε τάξης.