Πότε δίνουν οι μαθητές εξετάσεις για πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών;

Για τα Αγγλικά, η πλειοψηφία των μαθητών ξεκινά στη Β’ Γυμνασίου με στόχο την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στην Α’ Λυκείου. Για τα Γαλλικά και τα Γερμανικά, η πλειοψηφία των μαθητών ξεκινά τη συμμετοχή σε εξετάσεις στην Α’ Γυμνασίου με στόχο την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στη Γ’ Γυμνασίου.