Πότε ξεκινάει η δεύτερη Ξένη Γλώσσα;

Στη Γ’ Δημοτικού μετά από επιλογή που πραγματοποιούν οι μαθητές σε συνεργασία με τους γονείς τους και τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς.