Τι είναι το «Ειδικό Μάθημα»;

Η εξέταση στην ξένη γλώσσα που απαιτείται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένα τμήματα Ελληνικών ΑΕΙ στο πλαίσιο των Πανελληνίων Εξετάσεων. Οι μαθητές μας προετοιμάζονται για αυτή την εξέταση στο σχολείο εφόσον το επιθυμούν.