Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στο νηπιαγωγείο;

Σε προσωπικό ραντεβού, οι γονείς ενημερώνονται για τη φιλοσοφία μας, τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα και για λειτουργικά θέματα. Την περίοδο των εγγραφών, προγραμματίζεται προσωπική συνάντηση του νηπίου με κάποια από τις νηπιαγωγούς μας και σε συνεργασία με την Ψυχολόγο του Νηπιαγωγείου.