Τι πρέπει να έχουν μαζί τους υποψήφιοι την ημέρα των εξετάσεων;

Μόνο ένα στυλό μπλε ή μαύρο και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητά τους (π.χ. διαβατήριο ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας).

Βιβλία, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστικές μηχανές δεν επιτρέπονται μέσα στις αίθουσες εξέτασης.

Εάν κάποιος υποψήφιος έχει βεβαιωμένη μαθησιακή δυσκολία, θα πρέπει να αποστείλει με email στο Τμήμα Υποτροφιών ([email protected]) το αντίστοιχο δικαιολογητικό πριν την ημέρα των εξετάσεων.