Το παιδί μου δεν έχει αποφασίσει τι θα σπουδάσει; Πώς θα το βοηθήσετε;

Στο Συμβουλευτικό Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που λειτουργεί στο Σχολείο μας με εξειδικευμένες Συμβούλους Διαχείρισης Σταδιοδρομίας, αναλαμβάνει, μέσα από μια ολοκληρωμένη διερευνητική διαδικασία, να εντοπίσει τις κλίσεις του κάθε παιδιού, να το βοηθήσει να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και να αποκτήσει ρεαλιστικούς στόχους. Οι συναντήσεις με τους μαθητές μας είναι εξατομικευμένες, ξεκινούν στη Γ’ Γυμνασίου και συνεχίζονται σε όλο το Λύκειο σε συνδυασμό με προσωπικές συναντήσεις με τους γονείς του κάθε παιδιού.