Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του Δημοτικού;

ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Α’ & Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 09:00 14:40 καθημερινά 14:40 – 16:00 καθημερινά
Γ΄έως ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 08:00 14:00 Τετάρτες 14:00 – 16:00 Τετάρτες