Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του Δημοτικού;

Καθημερινά: 08:30 – 15:00 και τις Τετάρτες 08:30 – 14:30
Απογευματινές Δραστηριότητες After School: από τη λήξη του βασικού προγράμματος μέχρι τις 16:30