Πόσην ώρα θα διαβάζει το παιδί μου στο σπίτι;

Το καθημερινό διάβασμα στο σπίτι δεν απασχολεί πολλές ώρες το παιδί διότι στο σχολείο, πραγματοποιεί πολλές εργασίες και ασκήσεις εμπέδωσης. Συνεπώς, τα καθήκοντά του για την επόμενη ημέρα δεν είναι καθόλου χρονοβόρα. Παράλληλα, κάποια μαθήματα ολοκληρώνονται στο σχολείο (π.χ. Μελέτη Περιβάλλοντος, Θρησκευτικά) χωρίς καμία επιπλέον μελέτη στο σπίτι.

Φυσικά, το κάθε παιδί έχει τους δικούς του ρυθμούς και συνεπώς, η ώρα που αφιερώνει στο διάβασμα ποικίλει από μαθητή σε μαθητή. Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες κάθε τάξης μπορούν να σας ενημερώσουν για το μέσο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της σχολικής εργασίας στο σπίτι αλλά και να σας δώσουν χρήσιμες συμβουλές για την παρακολούθηση του παιδιού σας.

Σημαντική προς την κατεύθυνση αυτή είναι και η Μεθοδολογία Μελέτης, ένα πρόγραμμα που μαθαίνει στα παιδιά πώς να διαβάζουν αυτόνομα και εποικοδομητικά στο σπίτι, δίνοντάς τους χρήσιμες συμβουλές, ανάλογα με την ηλικία και τις απαιτήσεις της κάθε τάξης.