Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός υποτροφιών ανά βαθμίδα και τάξη;

Όχι. Τις υποτροφίες κάθε κατηγορίας διεκδικούν όσοι υποψήφιοι δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία. Ενδέχεται, αναλόγως των αποτελεσμάτων, όλες οι υποτροφίες από την κάθε κατηγορία να δοθούν στους υποψήφιους της ίδιας τάξης ή και της ίδιας βαθμίδας.