Γιατί ΙΒ; 10 Λόγοι για να το Επιλέξετε!

Τι είναι αυτό που κάνει ένα εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σαν το International Baccalaureate να έχει τόση αποδοχή σε παγκόσμιο επίπεδο;

Ας ξεκινήσουμε από το εξής απλό ερώτημα… 

Τι ΔΕΝ είναι το ΙΒ: το ΙΒ δεν είναι απλή μάθηση και γνώση.

Μετά από αυτήν την απαραίτητη διευκρίνιση ας δούμε σε βάθος, τι είναι αυτό που κάνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σαν το International Baccalaureate να έχει τόση αποδοχή σε παγκόσμιο επίπεδο. Και μάλιστα, να μην περιορίζεται μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά να αποτελεί παράλληλα, αξιόπιστη μέθοδο αξιολόγησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διεθνώς, και ειδικά στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου

Τι είναι λοιπόν, το ΙΒ;

Είναι ένας μοναδικός τρόπος να ενισχυθεί η φιλομάθεια και η περιέργεια των παιδιών, έτσι ώστε αυτόνομα να αναζητούν τη γνώση και να ερευνούν. Οι ικανότητες αυτές, η αφύπνιση της φιλομάθειας, η αυτόνομη αναζήτηση της γνώσης και η εκμάθηση ερευνητικών τρόπων, είναι οι πρωταρχικές προϋποθέσεις για μια λαμπρή πορεία σπουδών σε ξένα Πανεπιστήμια αλλά και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η ίδια η ζωή.

Σκοπός των προγραμμάτων του ΙΒ είναι «να αναπτύξουν ανθρώπους με πανανθρώπινη αντίληψη οι οποίοι, αναγνωρίζοντας την κοινή τους ανθρώπινη ταυτότητα και την ισομερή τους ευθύνη απέναντι στον πλανήτη, βοηθούν στη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο ειρηνικού κόσμου.»

Πανεπιστήμια στη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία, την Γαλλία, την Γερμανία, την Ελβετία, την Ιταλία, την Αμερική, τον Καναδά, την Σανγκάη, την Αυστραλία, εμπιστεύονται τα αποτελέσματα του ΙΒ γιατί εκτός από τις γνώσεις, οι υποψήφιοι φοιτητές έχουν αποκτήσει δεξιότητες και ικανότητες 21ου αιώνα

 

* Έχουν μάθει να αγαπούν την έρευνα, ενισχύοντας τη φυσική τους περιέργεια και επιδεικνύοντας ανεξαρτησία στη μάθηση για όλη τους τη ζωή.

 

* Ερευνούν έννοιες, ιδέες και θέματα με τοπική και παγκόσμια σημασία, αποκτώντας έτσι βαθιά γνώση γύρω από ένα ευρύ και ισορροπημένο φάσμα πεδίων.

* Αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη για να αναγνωρίσουν και να προσεγγίσουν περίπλοκα προβλήματα. 

 

* Κατανοούν και εκφράζουν ιδέες με πεποίθηση και δημιουργικότητα σε περισσότερες από μια γλώσσες και με ποικίλους τρόπους επικοινωνίας. 

 

* Μαθαίνουν να συνεργάζονται.

 

* Δρουν με ακεραιότητα και εντιμότητα, με αμεροληψία και σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ατόμου και αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους.

* Κατανοούν και εκτιμούν την κουλτούρα και το ατομικό στίγμα των ανθρώπων στην ιστορία. Είναι δεκτικοί στις διαφορετικές οπτικές, τις αξίες και τις παραδόσεις άλλων ατόμων και κοινοτήτων. 

 

* Δείχνουν ενσυναίσθηση απέναντι στις ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων, με ιδιαίτερη ευαισθησία στην κοινωνική προσφορά και στην προστασία του περιβάλλοντος.

* Έχουν ανεξάρτητο πνεύμα, ώστε να εξερευνούν νέους ρόλους, ιδέες και στρατηγικές.

Το ΙΒ αποτελεί μια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία, που στόχο έχει την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και των ακαδημαϊκών δυνατοτήτων των παιδιών. Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, αξιοποιεί τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον, με τα οποία εμπλουτίζει τη δράση του. 

 

Από ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μόνο οφέλη μπορούν να αποκομίσουν οι μαθητές, όχι μόνο γιατί θα εξασφαλίσουν μια θέση στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου αλλά και γιατί θα έχουν τις δεξιότητες να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και να προσαρμόζονται δημιουργικά στα νέα δεδομένα