Παροχές



Δείχνουμε έμπρακτα την ευαισθησία μας …

Κοντά σε κάθε οικογένεια, σε κάθε γονέα και σε κάθε παιδί και με στόχο, στηρίζοντας ο ένας τον άλλο, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της εποχής, προχωρήσαμε τα τελευταία χρόνια, σε ουσιαστικές μειώσεις διδάκτρων, διατηρώντας παράλληλα τις εκπτώσεις και τις υποτροφίες μας. Παρά τις μειώσεις των διδάκτρων μας και τη διατήρηση των παροχών μας, η ποιότητα των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων και υπηρεσιών παραμένει υψηλή και εμπλουτίζεται διαρκώς. Έτσι ενισχύουμε το βασικό μας στόχο: Οι μαθητές μας να αποκτήσουν Ικανότητες του 21ου αιώνα, σημαντικό εφόδιο για να γίνουν Πολίτες του Κόσμου με Ελληνική Ταυτότητα.

Μπορείτε να δείτε τις παροχές που ισχύουν για το σχολικό έτος 2020-21 ΕΔΩ