«Ιστορίας, Πολιτισμού και Επιστήμης Βήμα»

Ένας νέος θεσμός εντάσσεται από τη φετινή χρονιά στο πλαίσιο λειτουργίας του Λυκείου με τη φιλοδοξία να αποτελέσει ένα δίαυλο μετάδοσης ιδεών, απόψεων και εμπειριών σε θέματα Πολιτισμού, Ιστορίας και Επιστήμης στους μαθητές μας. 

Η ιδέα ανήκει στον Υπεύθυνο Λυκείου κ. Ν. Κούκη, ο οποίος σε συνεργασία με τον κ. Μυκωνιάτη, έχουν καταρτίσει ένα πρόγραμμα για τη φετινή χρονιά που περιλαμβάνει ομιλίες προς τους μαθητές από καθηγητές Πανεπιστημίου με θέμα σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής και Παγκόσμιας Ιστορίας του 20ου αιώνα. 

Στόχος του θεσμού αυτού είναι να επεκταθεί και σε άλλα επιστημονικά πεδία έτσι , ώστε να παράσχει στους μαθητές σημαντικά ερεθίσματα σκέψης και ευρύτερης καλλιέργειας. 

Εισήγηση: «Η συμβολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στην εθνική συγκρότηση του Ελληνικού κράτους» 

Η 1η εισήγηση, με θέμα «Η συμβολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στην εθνική συγκρότηση του Ελληνικού κράτους» πραγματοποιήθηκε από το φιλόλογο Αντ. Μυκωνιάτη και τους μαθητές του Β1 Λυκείου. 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 180 χρόνων από την ίδρυση του 1ου ανώτατου ιδρύματος στη Ελλάδα οι μαθητές του Β1 επισκέφτηκαν το «Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών» και με οπτικοακουστικό υλικό που συγκέντρωσαν από εκεί καθώς και με την αξιοποίηση σχετικής βιβλιογραφίας ανέλυσαν μαζί με τον διδάσκοντα την επίδραση που άσκησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών στη διαμόρφωση της ιδεολογίας του νέου ελληνικού κράτους και τη συμβολή του στη πολιτική και κοινωνική ζωή. 

Την εισήγηση παρακολούθησαν 50 περίπου μαθητές, οι φιλόλογοι του Λυκείου και άλλοι διδάσκοντες. (19 Δεκεμβρίου 2016) 

Εισήγηση: «Ο Εθνικός Διχασμός» 

Η 2η εισήγηση, με θέμα «Ο Εθνικός Διχασμός» πραγματοποιήθηκε από την καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Μπότσιου. 

Η ομιλήτρια ανέπτυξε με διεξοδικό και εύληπτο για τους μαθητές τρόπο ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους, που επηρέασε την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας για πολλές δεκαετίες. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν οι πολιτικές και κοινωνικές αιτίες του Εθνικού Διχασμού και οι κυριότερες συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων και την πορεία του ελληνισμού. Μετά την εισήγηση ακολούθησε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση κατά την οποία προσεγγίστηκαν διάφορες πτυχές του θέμα του μέσω των ερωτήσεων των μαθητών και των διδασκόντων που παρακολούθησαν την ομιλία. 

Την εισήγηση παρακολούθησαν 50 περίπου μαθητές από τα τμήματα Β1, Β2 & Γ1, οι φιλόλογοι του Λυκείου και άλλοι διδάσκοντες. (23 Ιανουαρίου 2017)