1η Θέση για το D-ικό μας Γυμνάσιο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Space Missions

To Γυμνάσιό μας μία εξαιρετική Ομάδα, αποτελούμενη από 5 μαθητές της Β’ Τάξης (Μάμμος Δ.| Τζιάφος Φ.| Σωτηρόπουλος Δ.| Μπαγιώκου Ε. & Μούτσελος Α.) συμμετείχε στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό *Διαστημικές Αποστολές – Space Missions*  και διακρίθηκε κατακτώντας την 1η θέση!

Για τη συγκεκριμένη δράση, η οποία και υλοποιήθηκε από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) με την υποστήριξη της μεγάλης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας SpaceEUμαθητές από ολόκληρη την Ελλάδα υπέβαλαν τις προτάσεις και τα σχέδια τους για μία πειραματική διάταξη που θα ταξιδέψει στη Στρατόσφαιρα τον επόμενο χρόνο.

Η πειραματική διάταξη, λοιπόν, που επιλέχθηκε σε εθνικό επίπεδο θα τοποθετηθεί σε ειδική κάψουλα μαζί με άλλες πειραματικές διατάξεις σε πύραυλο της Blue Origin 

Πρόκειται για μία μοναδική διαθεματική δράση που βασίζεται στη μεταφορά της γνώσης και της ερευνητικής πρακτικής από τη διαστημική έρευνα και τεχνολογία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ προωθείται η καλλιέργεια νοοτροπίας μετασχηματισμού της γνώσης σε καινοτομία μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών δράσεων σε σχολεία. Απώτερος σκοπός της είναι η ενημέρωση και εξοικείωση των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και της τοπικής κοινωνίας με σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές μέσα από βιωματικά εργαστήρια κατασκευών και την παραγωγή επαναχρησιμοποιούμενου ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχόμενου στην Επιστήμη & Τεχνολογία (π.χ. τομέας Ρομποτικής και Ηλεκτροκίνησης), η Μηχανική και ο Μηχανολογικός Σχεδιασμός και τα Μαθηματικά (STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics).