6ος Μαθητικός Διαγωνισμός Μουσείου Ιστοριας Πανεπιστημίου Αθηνών

Στον 6ο Μαθητικό Διαγωνισμό Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχουν τα Εκπαιδευτήριά μας με 10μέλη ομάδα μαθητών και Υπεύθυνους Καθηγητές τους Φιλολόγους: Α. Βογιατζή,  Ε. Νικολαΐδου & Χρ. Σταμάτη.

Οι μαθητές μας εχουν ολοκληρώσει από την περσινή χρονιά τη διαδικτυακή περιήγηση στις επιστημονικές συλλογές του ΕΚΠΑ . Κατά την παρουσίαση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε αντικείμενα από τη συλλογή του Ιστορικού Μουσείου όπως:

-Προσωπογραφίες των μελών της πρώτης Συγκλήτου του Οθώνειου Πανεπιστημίου
-Προσωπογραφίες/φωτογραφίες των πρώτων καθηγητών του Πανεπιστημίου,
-Συγγράμματα των πρώτων χρόνων ίδρυσης του Πανεπιστημίου.

Μέσα από τη συμμετοχή τους οι μαθητές μας εξοικειώνονται με την ερευνητική διαδικασία. Μαθαινουν πώς να εντοπίζουν,να ερμηνεύουν και να διασταυρώνουν τις ιστορικές πηγές αλλά και πώς να οργανώνουν το ερευνητικό υλικό. Αποκτούν γνώσεις για την Επανάσταση του 1821 και την σύνδεσή της με την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα.