9+1 Σημαντικές Στιγμές για το 2019

Περήφανοι για την πορεία μας, ξεχωρίσαμε 9+1 σημαντικά γεγονότα της σχολικής μας χρονιάς 2018-2019, σταθμούς μιαςεπιτυχημένης και δημιουργικής εκπαιδευτικής πορείας.