Αποτελέσματα International Baccalaureate 2020-21· 100% Επιτυχία – 100% #ProuDtoBeIB

Σε μια ιδιαίτερη σχολική χρονιά με πολλές ανατροπές στον τρόπο εισαγωγής υποψηφίων στα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, οι απόφοιτοι του International Baccalaureate του Σχολείου μας σημείωσαν και φέτος εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας και εισάγονται όλοι τους στα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, και μάλιστα σε σχολές της πρώτης τους επιλογής.

Έτσι λοιπόν οι Απόφοιτοί του #DoukasIB:

  • Σε ποσοστό  100% έλαβαν το Δίπλωμα του International Baccalaureate vs (Παγκόσμιος Μ/Ο: 77%) 
  • Σε ποσοστό 100%  έχουν γίνει δεκτοί στις σχολές της πρώτης τους επιλογής. Το  72% εισέρχονται σε Πανεπιστήμια που βρίσκονται στις πρώτες 100 θέσεις της Παγκόσμιας Κατάταξης (King’s College London, University of London| Queen Mary University of London| Erasmus University Rotterdam| Imperial College London| City, University of London| University of St Andrews| University of Warwick| University of Bath| University: Hague University of Applied Sciences| New York University (Abu Dhab)| University of Oxford| Bocconi University| University of Groningen| University of Amsterdam| University of Twente)
  • Σε ποσοστό 60% αρίστευσαν με βαθμό από 38 +/45  vs (Παγκόσμιος Μ/Ο 33). Από αυτούς το 41% συγκέντρωσε βαθμολογία 40+ vs (Παγκόσμιος Μ/Ο: 17,8%) ενώ 2 μαθήτριες έλαβαν το απόλυτο Άριστα, 45/45