Αριστεία= Γνώσεις · Δεξιότητες · Αξίες

Στο «Δικό μας Σχολείο», την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου είναι Ημέρα Αριστείας. Και για μας είναι μία ημέρα αναγνώρισης και επιβράβευσης των ευρύτερων εκπαιδευτικών κατακτήσεων των μαθητών μας. Γιατί η Αριστεία είναι όρος πολυεπίπεδος, άρρηκτα συνυφασμένος όχι μόνο με τις ακαδημαϊκές επιτυχίες αλλά και με όσες σχετίζονται με το κομμάτι τόσο των δεξιοτήτων όσο και των αξιών.