ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Erasmus+ #shiftingwalls

Το Σχολείο μας, με το Τμήμα Έρευνας & Καινοτομίας συμμετέχει σε ακόμη ένα σημαντικό ευρωπαϊκό έργο. Το Erasmus+ αυτό έργο, με τίτλο  #shiftingwalls, έχει ως αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Ιστορία μέσα από τα μάτια των νέων. Επιχειρεί τη σύνδεση της αγωγής στα μέσα (media education) με την πρόσφατη Ευρωπαϊκή Ιστορία.
Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές Γερμανικού Τμήματος της Α’ Γυμνασίου, με την Υπεύθυνη Καθηγήτριά τους,
Α. Ντόβα, συναντήθηκαν διαδικτυακά με τον προσκεκλημένο, συνεργάτη του Σχολείου, κ. Αναστάσιο Ασβεστά (Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕΚΕΣ). Κατά τη συνάντηση, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να  παρουσιάσουν τις διαθεματικές εργασίες,  που προετοίμασαν,  για το Τείχος του Βερολίνου. Στη συνέχεια, συνομίλησαν με τον κ. Ασβεστά για τα νέα Τείχη που αντιμετωπίζουμε σήμερα, συμμετείχαν ενεργά και εποικοδομητικά με εντυπωσιακές ιδέες και με μεγάλο ενθουσιασμό, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του έργου.