Η ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ COVID-19

Η πανδημία άλλαξε την καθημερινότητα των μαθητών, των εκπαιδευτικών, αλλά και των οικογενειών τους.
Στη σχολική πραγματικότητα, η “υποχρεωτικότητα” της τηλεκπαίδευσης ανέδειξε νέες ανάγκες, νέες προκλήσεις, νέες επιδιώξεις & νέες κατακτήσεις.
Η Ο. Μανούρη, Βιολόγος| Συντονίστρια Ομάδας Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Γυμνασίου, εξηγεί πώς στο Δικό μας Σχολείο, κανένας μαθητής  “δεν μένει εκτός σχολικής τάξης”!