“ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ” ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!

Στις ώρες του προγράμματός μαςΜεθοδολογία Μελέτης – Μαθηματικάπαιχνίδια,με τη βοήθεια του πρωτοποριακού αυτού υλικού“Ξυλάκια Cuisenaire“, οι μαθητές της A‘ Δημοτικού δομούν τη μαθηματική τους σκέψη ερευνώντας και ανακαλύπτοντας μέσα από το παιχνίδι.

Αυτό το διάστημα εμβαθύνουν στον κόσμο των αριθμών, καθώς μέσα από πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες με τα ξυλάκια Cuisenaire, μαθαίνουν να κάνουν συμβολισμούς, κατανοούν την ποσότητα που εκφράζει κάθε αριθμός, ανακαλύπτουν σχέσεις σύγκρισης και οδηγούνται σε συμπεράσματα για τα μεγέθη τους. Σχεδιάζουν μοτίβα και απεικονίζουν έννοιες γεωμετρίας στον χώρο, ατομικά ή και σε ομάδες, ακολουθώντας την οδηγία “Δημιουργήστε με τη φαντασία σας…”

Και όλα αυτά κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας την οποία αγαπούν και περιμένουν α ν υ π ό μ ο ν α!