ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM

Η Ομάδα του ErasmusΈργου EL STEMμέλος της οποίας αποτελούν και τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, σας προσκαλεί στο Διαδικτυακό Σεμινάριο, με θέμα: « Η Αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση STEM»| Σάββατο 27.06.2020| 09.30-13.00. Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του Προγράμματος, όπως, επίσης, οι εμπειρίες που αποκόμισαν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και οι διεπιστημονικές τεχνικές που εφάρμοσαν.