ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Η μαθήτρια της Β’ Τάξης του Γυμνασίου μας, Ελένη-Παρασκευή Μέξη, αρίστευσε και έλαβε Τιμητικό Έπαινο για τα εικαστικά της έργα δε δύο διεθνείς Διαγωνισμούς: Στην Aegean Kids Biennale 2020, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας, ώστε να αναδειχθεί το Αιγαίο ως πηγή έμπνευσης για τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ των νέων, τη δημιουργία και την τέχνη. Στο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής 2020: «Από τα Παιδιά και τους Νέους για το Τόκιο 2020 με Αριστεία, Σεβασμό και Φιλία». Από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, σε συνεργασία με την ΠΠΕ, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.