ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Ταπέντε (5) στάδιαπου βιώνουμε αντιμέτωποι με αυτή την αιφνίδια αλλαγή στη ζωή μας και πώς πρέπει να αποφασίσουμε να μην παραιτηθούμε αλλά να διαπραγματευτούμε με αυτό που μας συμβαίνει και να επαναπροσδιοριστούμε ως άτομα και μέλη του κοινωνικού συνόλου. Από τηνΈρη Πιπεράκη,Ψυχολόγοτων Εκπαιδευτηρίων μας &Ειδική Παιδαγωγό.