Διασχολικός Μαθητικός Διαγωνισμός «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός»| Το Γυμνάσιό μας στη 2η Θέση

Με διακρίσεις συνεχίζεται η φετινή σχολική χρονιά για το Δ-ικό μας Γυμνάσιο! Η Ομάδα μας, αποτελούμενη από τους μαθητές, Ανδρέα Μούτσελο, Δημήτρη Μάμμο, Αντώνη Μισθό και τη μαθήτρια Μελίνα Κρητσωτάκη κατέλαβε τη 2η θέση στο 2ο Διασχολικό Μαθητικό Διαγωνισμό “Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός”, που διοργανώθηκε από το Γυμνάσιο “Η Ελληνική Παιδεία”.
Τους μαθητές συνόδευσε η Υποδιευθύντρια Γυμνασίου – Φιλόλογος, Π. Μπέτσιου, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή όλης της Ομάδας Εργασίας Φιλολόγων, καθώς η διάκριση αυτή είναι αποτέλεσμα του συνεχούς έργου που επιτελείται στα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου.

Συγχαρητήρια σε όλους!

Ο Διαγωνισμός, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από το ΥΠΑΙΘ, έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στη γνώση και αξιοποίηση της γλωσσικής κληρονομιάς και του ελληνικού πολιτισμού.