ΔΙΑ|ΤΡΟΦΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΡΚΕΤΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ!

“Οι Δράσεις μας είναι το μέλλον μας»” και με κύριο αίτημα τηνκαθολική πρόσβαση στην Υγιεινή Διατροφή, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μηδενικής πείνας (#zerohunger)μέχρι το 2030.
Tο #DikomouSxoleio, που μέσω του καινοτόμου προγράμματοςΕΝ ΣΩΜΑΤΙ”επενδύει συστηματικά στη διαμόρφωση μιαςδιαχρονικής στρατηγικήςσε θέματα υγείας, με βασικούς άξονες τηβελτίωση των διατροφικών συνηθειώντων παιδιών, τιςενισχυμένες ευκαιρίες για άθλησηκαι την υποστήριξη των μαθητών σεθέματα ευεξίας, δεν θα μπορούσε να μην εμπλακείενεργά!
Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκαν ποικίλες, διασκεδαστικές, αλλά και ενημερωτικές δράσεις, με τη συμμετοχή όλου του Σχολείου και ακόμη και των γονέων: Υγιεινό δεκατιανό για μαθητές, δασκάλους και γονείς στο Δημοτικό μας, γαλλικό και γερμανικό πρωινό στις τάξεις για τα αντίστοιχα Τμήματα Ξένων Γλωσσών, παρακολούθηση σχετικών προβολών και δημιουργία κολάζ για τις μεγαλύτερες βαθμίδες.