ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; ΩΡΑ ΓΙΑ… ΚΩΔΙΚ@!

Η εισαγωγή της συγγραφής κώδικα (από το Νηπιαγωγείο μέχρι και τη Γ’ Λυκείου) και η ενασχόληση με τη ρομποτική (από το Νηπιαγωγείο μέχρι και τη Γ’ Γυμνασίου), αποτελούν δύο από τις καινοτομίες στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.

Με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων του 21ου αιώνα, ενισχύουμε σταδιακά και εστιασμένα σε κάθε ηλικιακή ζώνη, τον ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών μας.