Εδώ Πολυτεχνείο… Έτος 2018

Εορτασμός της45ης Επετείου της 17ης Νοεμβρίουκαι οι μαθητές του Γυμνασίου & του Λυκείου μας κατάφεραν να αποδώσουν φόρο τιμής και σεβασμού στα πιο υψηλά ανθρώπινα ιδανικά. Με τρόπο εύσχημο, άμεσο και ουσιαστικό. 
Μέσα από έρευνα, συνεργασία, παρουσιάσεις, απαγγελίες και ακούσματα. 
Κατέδειξαν τοβαθύτερο νόηματων γεγονότων που διαδραματίστηκαν κατά τηνεξέγερση του Πολυτεχνείου. 
Μετέφεραν έναηχηρό μήνυμαενάντια στηνανελευθερία, την απολυταρχία και το σκοταδισμό. 
Κατάφεραν ναστηλιτεύσουντην παραγνώριση και περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Ανέδειξαν τηθεμελιώδη αξία τηςΕλευθερίας, τηςΕιρήνης και τηςΔικαιοσύνης.