ΕΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΝ: Η e-ΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΣ

Η μαθητική e-φημερίδα του Λυκείου μας «Ευ Ανάγνωστον» αποτελεί το απόσταγμα όλων των ιδεών, των προβληματισμών και των δημιουργικών δράσεων, που οι μαθητές καταθέτουν, κάθε χρονιά, με μεράκι. Μετρά στο ενεργητικό της περισσότερα από 15 χρόνια παρουσίας, ενώ την τελευταία δεκαετία – ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις – απέκτησε ηλεκτρονική μορφή με «σπίτι» την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.euanagnoston.com 
Με αρθρογραφία ποικίλης ύλης που διαθέτει μεγάλο εύρος θεμάτων, έχει ως στόχο της την ολόπλευρη προσέγγιση ποικίλων εκφάνσεων της ζωής.