Εισήγηση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο: “Το Εκπαιδευτικό Παιχνίδι και η Τέχνη στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό”

Οι Φιλόλογοι του Σχολείου μας, Εύα Νικολαΐδου, Αθηνά Μερκούρη και Ανθή Γιαννακοπούλου συμμετείχαν ως εισηγήτριες στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό».
Η εισήγησή των εκπαιδευτικών του Γυμνασίου είχε ως τίτλο «Σχεδιάζοντας, υλοποιώντας και προβάλλοντας ένα ομαδοσυνεργατικό πολιτιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Γυμνάσιο – «Πολιτιστικοί μήνες». Εντάσσονταν στην ενότητα Εκπαιδευτικό παιχνίδι και Πολιτιστικά Προγράμματα. Ήταν μια ευκαιρία να παρουσιάσουν σε ένα πανελλήνιο συνέδριο, που τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και οργανώνονταν από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, το επιτυχημένο Πολιτιστικό Πρόγραμμα των Πολιτιστικών Μηνών, το οποίο οργανώνεται στο Γυμνάσιο τα τέσσερα τελευταία χρόνια.

Οι εισηγήτριες απέσπασαν πολύ θετικά σχόλια τόσο από τους διοργανωτές όσο και από την εκπαιδευτική κοινότητα που παρακολουθούσε τη συνεδρία, ενώ επιτεύχθηκε η προσπάθεια της Ομάδας Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Γυμνασίου – Λυκείου για τον πολιτιστικό εγγραμματισμό των μαθητών μας και την καλλιέργεια «Στάσης Ζωής». Στοιχεία που τονίστηκαν ιδιαίτερα και αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα του σχολείου μας είναι το μαθητοκεντρικό και ομαδοσυνεργατικό μοντέλο των δράσεων, η ανάλυψη πρωτοβουλιών από τους μαθητές μας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η συνεργασία με φορείς πολιτισμού και την ευρύτερη κοινότητα και βέβαια η καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.