Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Η εξαιρετική παρουσία του Σχολείου μας στην Εκδήλωση που πραγματοποιήθηκεγια τον εορτασμό τηςΠαγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο καιδιοργανώθηκε από τον Οργανισμό για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΕΔΓ), την Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά (ΕΓΚ) και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος». Με ένα εντυπωσιακό θεατρικό δρώμενο από τηΡητορική Ομάδατων μαθητών του Γυμνασίου μας, αλλά και με έναν πολυσήμαντο λόγο τουΑντώνη Ψύρη.