Εκπαιδευτικοί από τη Φινλανδία στο Σχολείο μας!

Εκπαιδευτικοί από το9 Σχολεία της Φινλανδίαςεπισκέφθηκαν το Εκπαιδευτήριά μας για να γνωρίσουν από κοντά τιςκαινοτόμες μεθοδολογίεςκαι την εκπαιδευτική μας φιλοσοφία.
Ενημερώθηκαν για ταπρογράμματα σπουδών που εφαρμόζουμε σε όλες τις βαθμίδες, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις μας και παρακολούθησαν δύο μαθήματα στο Δημοτικό με τηναξιοποίηση του Μαθητικού Υπολογιστήκαι μίαδιαθεματική δραστηριότητα STEM – Nutrition της Α΄ Γυμνασίου.
Η επίσκεψη αυτή ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και εποικοδομητική για όλους, καθώς ανταλλάξαμε απόψεις και ενημερωθήκαμε για μεθοδολογίες και παιδαγωγικές πρακτικές.