ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ECOMOBILITY 2018-2019: ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ!

Το Γυμνάσιό μας, για 9η συνεχή χρονιά,στηρίζει το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης και τον περιορισμό του εμποδισμού στη πρόσβασηστις πόλεις. Η Ομάδα μας, ενεργοποιήθηκε βιωματικά, ερεύνησε,κατέγραψε και παρουσίασε μία ολοκληρωμένη πρόταση – λύση, με προσανατολισμό στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, στην αλλαγή συμπεριφορών και στην προώθηση της ποιότητας ζωής .