ΕΝΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Μαθητές μας της Α’ Γυμνασίου συζήτησαν με τις Βιολόγους, Νικολέττα Δίγκα και Αργυρώ Αδαμοπούλου, ερευνήτριες από τοΕλληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)καιενημερώθηκαν για τους τρόπους με τους οποίους φτάνουν τα απορρίμματα στη θάλασσα, για την επίδραση που έχουν αυτά στα θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά και σε εμάς. Τέλος, μέσα από μια βιωματική δραστηριότητα κατέγραψαν και παρατήρησαν απορρίμματα που μπορούμε να βρούμε σε μια παραλία.