ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Στο πλαίσιο των καθιερωμένων ετήσιων δράσεων τουΣυμβουλευτικού Τμήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού [Σ.Τ.Ε.Π.]του Σχολείου μας, υλοποιείται και τη φετινή χρονιά κύκλος εκπαιδευτικών επισκέψεωνσε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, ούτως ώστε οι μαθητές να λάβουνολοκληρωμένη ενημέρωση & έγκυρη πληροφόρηση πριν προχωρήσουν στην τελική επιλογή σπουδών και επαγγελματικής κατεύθυνσης. 
Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί επισκέψεις της Β’ και Γ’ Τάξης του Λυκείουμας, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και τη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Κατά τη διάρκεια των ενημερωτικών αυτών συναντήσεων, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αναλυτικές παρουσιάσεις Τμημάτων , να συνομιλήσουν με Καθηγητές, Υπευθύνους, αλλά και φοιτητές και να αποκτήσουν, έτσι, μία ζωντανή, βιωματική εμπειρία.