“ΕυαπόΔραση”· Ένα Δ-ιαφορετικό Escape Room, με τη συνεργασία των Εκπαιδευτηρίων μας

Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο, αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020),  με τη συνεργασία των εταιρειών Byte και Pobuca, του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Σχολείου μας. Πρόκειται για το έργο Ευαπόδραση, το οποίο αποτελεί ένα εκπαιδευτικό escape room. Αντικείμενό του ήταν η σχεδίαση, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση πρωτότυπου λογισμικού και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με παιγνιώδη χαρακτηριστικά (gamification), χωρική ευελιξία και ψηφιακό υπόβαθρο, από «φορμαλισμούς» που προέρχονται από τα δωμάτια απόδρασης (escape rooms) αλλά και εκπαιδευτική μεθοδολογία, και έχουν ως κεντρικό άξονα τον πολιτισμό και διαθεματική προσέγγιση που βασίζεται στο STEAM.