Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ – ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι Καθηγήτριες –Φιλόλογοι του Γυμνασίου μας, Α. Κορασίδη και Ε. Νικολαΐδου συμμετείχαν ως εισηγήτριες στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Το Εκπαιδευτικό Παιχνίδι στην τυπική και μη τυπική Μάθηση» που συνδιοργανώθηκε από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, το Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Ερευνών στην Προσχολική Αγωγή, το Laboratory  for Research in early Childhood Psychopedagogy του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Greek Cultural Institute και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Η εισήγησή τους με θέμα «Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας το δικό μου γλωσσικό παιχνίδι: Ο Σχεδιασμός ψηφιακών γλωσσικών παιχνιδιών ως μοχλός ανάπτυξης  επικοινωνιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» πραγματοποιήθηκε με τη μορφή της σύγχρονης εξ αποστάσεως ανακοίνωσης. Το συγκεκριμένο πόνημα προέρχεται από τη συνεργασία των δύο εκπαιδευτικών μας στο πλαίσιο των Ομίλων Γυμνασίου με τίτλο «Παίζοντας με τις Λέξεις». Η πρωτοτυπία του έγκειται στο γεγονός ότι τεράστια παιδαγωγική αξία έχει η ανάθεση σχεδιασμού και υλοποίησης ενός τέτοιου παιχνιδιού από τους ίδιους τους μαθητές. Επελέγησαν, λοιπόν, οι μαθητές Αντώνης Μισθός, Μιχάλης Δάλλας και Διονύσης Μπράτης, ώστε να δημιουργήσουν ένα δικό τους παιχνίδι στη λογική ενός γλωσσικού Trivial PursuitΤη μουσική ανέλαβαν οι μαθητές Αργυρόπουλος Αλέξανδρος και Τσουκαντάς Κωνσταντίνος, που συνέθεσαν πρωτότυπη μελωδία για το σκοπό αυτό. Την εισήγηση παρακολούθησαν περισσότερα από 150 άτομα, μέλη της εκπαιδευτικής και πανεπιστημιακής κοινότητας, με πολύ θετικές αντιδράσεις!