Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ – ΨΗΦΙΑΚΟ- ΣΥΝΝΕΦΑ

Με την αδιάκοπη ανάπτυξη και αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, οψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίαςείναι πλέον γεγονός.
Επομένως, το βασικό ζήτημα σήμερα είναι η συνεχής εξέλιξη και καινοτομία, η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης και απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων από όλους τους εκπαιδευτικούς, με στόχο την ανάπτυξη ηγετικής ικανότητας για τη μάθηση, τη διδασκαλία και τη διοίκηση κάτω από το “Σύννεφο” (The Cloud). 

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιείται στα Εκπαιδευτήριά μας, ηΔιεθνής Συνάντηση & Σεμινάριογια το ευρωπαϊκό έργο Erasmus+CloudDevelopment of tomorrows School Leaders under Cloud. Το LCloud σχεδιάστηκε για να προωθήσει και να αναπτύξει την Ηγετική Ικανότητα της Προσαρμοστικής Αλλαγής: Γιατις δεξιότητες εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον