Η Λογοτεχνία στο Μικροσκόπιο της Βιολογίας· Ένα Διαθεματικό Μάθημα

Με αφορμή το λογοτεχνικό κείμενο “Μανιτάρια στην Πόλη” του Ίταλο Καλβίνο, που διδάσκονται οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου στο μάθημα της Λογοτεχνίας, πραγματοποιήθηκε, σε συνδιδασκαλία με τη Βιολόγο Χ. Ντόβα, τις Φιλολόγους
Α. Γιαννακοπούλου, Κ. Δρύλλη, Ε. Νικολαΐδου, Χ. Σταμάτη και τον Φιλόλογο, Α. Βογιατζή το εξαιρετικά ενδιαφέρον διαθεματικό μάθημα Βιολογίας – Λογοτεχνίας.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα είδη και τη διατροφική αξία των μανιταριών. Επίσης, παρατήρησαν την υφή και τη μορφολογία τους. Παράλληλα, προσέγγισαν τις σχέσεις των ανθρώπων της πόλης, αλλά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις.