Η Μ. Φιλιππή στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο “DPO & ICT Security World” – Ψηφιακή Ασφάλεια & Ψηφιακός Ανασχηματισμός στην Εκπαίδευση

Η Υπεύθυνη Πληροφορικής και Ψηφιακής Εκπαίδευσης του Σχολείου μας, Μ. Φιλιππή,  στο πλαίσιο του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου “DPO & ICT Security World”:
– Παραχώρησε μία σημαντική συνέντευξη στην ετήσια έκδοση για τον Ψηφιακό μετασχηματισμό| Digital Transformation 2022, την οποία μπορείτε να διβάσετε εδώ: https://ictplus.e-expo.gr/digital-transformation-2022/

Eπιπρόσθετα, ως προσκεκλημένη ομιλήτρια, παρουσίασε:
–  Με ποιο τρόπο το D·ικό μας Σχολείο προετοιμάζει τους πολίτες με τις D·εξιότητες του 21ου αιώνα, σε ένα ανοιχτό αλλά ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον
– Την καινοτόμο προσέγγισή μας, όπου παράλληλα με τις υποδομές και τα συστήματα, δίδεται και η αντίστοιχη έμφαση στην καλλιέργεια μίας κουλτούρας ψηφιακής ασφάλειας, αλλά και στην έννοια και το ρόλο του “ψηφιακού πολίτη”. Με ενισχυμένες δράσεις, τόσο μέσω του αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών μας όσο και του Προγράμματος ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ.
– Τις καινοτόμες πρωτοβουλίες μας, σε αυτόν τον άξονα, όπως:
· Η Σύσταση της ομάδας Cybersecurity & Ethical Hacking
· Η Συνέργεια με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων